UDT logo

Dozór UDT

Urząd dozoru technicznego

Dozór i badania UDT

Badania okresowe i dozór techniczny to przede wszystkim bezpieczeństwo Twoich pracowników oraz zadbanie o dobrą kondycję Twojego sprzętu.

Suwnice, żurawie i wciągarki podlegają dozorowi technicznemu UDT na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 7. grudnia 2012 r.

Niektóre z nich podlegają jednak dozorowi uproszczonemu, tzn. nie wymagają zgłoszenia do UDT przed rozpoczęciem pracy. Twoi pracownicy będą mogli rozpocząć efektywną pracę od razu po zamontowaniu urządzenia.

Dozór UDT

Wyróżnia się dwie formy dozoru technicznego: uproszczony oraz pełny.

Uproszczony

Dozór uproszczony nie wymaga zgłoszenia do UDT ani badań.

Urządzenie nie wymaga specjalnych uprawnień do obsługi, chyba, że wyposażone jest w napęd inny niż ręczny.

Należy zapewnić odpowiednią konswerację urządzenia.

Pełny

Urządzenie należy zgłosić do objęcia dozorem technicznym we właściwym terenowo oddziale UDT. 

Urządzenie wymaga okresowych badań UDT.

Z urządzenia można korzystać dopiero po zatwierdzeniu.

Dozór UproszczonyDozór Pełny
OgólnieWszystkie suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie stacjonarne o udźwigu do 230 kg
WciągarkiWciągarka ręczna o udźwigu do 2000 kgWciągarka ręczna o udźwigu powyżej 2000 kg
Wciągarka elektryczna 1-fazowa, z napędem 230 V o udźwigu do 1000 kgWciągarka elektryczna 1-fazowa, z napędem 230 V o udźwigu powyżej 1000 kg
Wciągarka elektryczna 3-fazowa, z napędem 400 V (udźwig dowolny)
ŻurawieŻuraw stacjonarny o udźwigu do 2000 kg (bez wciągarki)Żuraw stacjonarny o udźwigu powyżej 2000 kg (bez wciągarki)
SuwniceSuwnica stacjonarna (bramka warsztatowa bez kół) o udźwigu do 2000 kgSuwnica stacjonarna (bramka warsztatowa bez kół) o udźwigu powyżej 2000 kg
Suwnica stacjonarna (bramka warsztatowa z kołami ale z możliwością przejazdu wyłącznie bez obciążenia) o udźwigu do 2000 kgSuwnica stacjonarna (bramka warsztatowa z kołami ale z możliwością przejazdu wyłącznie bez obciążenia) o udźwigu powyżej 2000 kg
Suwnica z wbudowanymi kołami, z możliwością przesuwania pod obciążeniem, udźwig powyżej 230 kg

Potrzebujesz zgłosić suwnicę lub żuraw do objęcia dozorem?
LEKKIE SUWNICE BRAMOWE ALUMINIOWE LEKKIE WCIĄGARKI BRAMOWE ALUMINIOWE

Zobacz instrukcję i wymagania na stronie Urzędu Dozoru Technicznego.