PROSYSTEM®
System lekkich aluminiowych suwnic
Systemy łączone

​Obciążenie profilu stalowego jest wyższe niż profilu aluminiowego, lecz aluminium ma mniejszą masę własną, co sprawa że łatwiej  nim poruszać niż stal. Połączenie tych w dwóch systemów daje nam całkiem nowe możliwości.

Dzięki zastosowaniu  profilów aluminiowych jako belki pomostowe umożliwia nam dłuższe dystanse transportowe(rys 1).

 

 

Rys. 1

 

Zastosowanie profilów stalowych jako belki pomost​owe pozwala nam na znacznie szerszy zakres pracy (rys 2).

 

 

Rys.2